CTY CỔ PHẦN XD&CN MÔI TRƯỜNG HÀ LÂN

Hệ thống xử lý nước công nghiệp

Hệ thống xử lý nước công nghiệp

Hệ thống xử lý nước giếng khoan công nghiệp 50m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giá luôn tốt nhất - Gọi ngay
Xem ngay
Hệ thống xử lý làm mềm nước công suất 15m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giá luôn tốt nhất - Gọi ngay
Xem ngay
Hệ thống làm mềm nước công suất 25m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giá luôn tốt nhất - Gọi ngay
Xem ngay
Hệ thống xử lý nước giếng khoan 30m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giá luôn tốt nhất - Gọi ngay
Xem ngay
Hệ thống xử lý làm mềm nước công suất 20m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giá luôn tốt nhất - Gọi ngay
Xem ngay
Hệ thống lọc nước nhiễm Phèn 12m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giá luôn tốt nhất - Gọi ngay
Xem ngay

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi?

Gọi tư vấn

0904 999 285