CTY CỔ PHẦN XD&CN MÔI TRƯỜNG HÀ LÂN

Hệ thống xử lý nước công nghiệp

Hệ thống xử lý nước công nghiệp

Hệ thống xử lý nước giếng khoan xưởng sản xuất đá Liên hệ: 0904.999.285
  • Giảm giá: 300.000-500.000đ
Xem ngay
Hệ thống xử lý nước giếng khoan công nghiệp 50m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giảm giá: 300.000-500.000đ
Xem ngay
Hệ thống xử lý làm mềm nước công suất 15m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giảm giá: 300.000-500.000đ
Xem ngay
Hệ thống làm mềm nước công suất 25m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giảm giá: 300.000-500.000đ
Xem ngay
Hệ thống xử lý nước giếng khoan 30m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giảm giá: 300.000-500.000đ
Xem ngay
Hệ thống xử lý làm mềm nước công suất 20m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giảm giá: 300.000-500.000đ
Xem ngay
Hệ thống lọc nước nhiễm Phèn 12m3/h Liên hệ: 0904.999.285
  • Giảm giá: 300.000-500.000đ
Xem ngay

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi?

Nhắn tin Zalo
Gọi tư vấn

0904 999 285