CTY CỔ PHẦN XD&CN MÔI TRƯỜNG HÀ LÂN

Lọc tổng sinh hoạt, lọc đầu nguồn

Giới thiệu lọc nước tổng Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước sinh hoạt 8,500,000 10,500,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước tổng biệt thự 26,000,000 28,900,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Bộ lọc nước giếng khoan 15,200,000 16,900,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước đầu nguồn 15,300,000 17,100,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Bộ lọc nước đầu nguồn 5,800,000 7,100,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước đầu nguồn gia đình 9,000,000 10,800,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt Biệt Thự 4m3h 16,500,000 18,400,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước giếng tại Biệt Phủ - Hà Nội 16,200,000 18,300,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước tổng Villa 33,000,000 39,000,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước giếng khoan 8,500,000 10,200,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước giếng khoan sản xuất Giá Đỗ tại Hải Dương 36,000,000 39,800,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước tổng chung cư 4,500,000 4,700,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước sinh hoạt với màng UF siêu lọc 16,500,000 17,200,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc tổng chung cư 4,200,000 5,200,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước tổng 4,400,000 5,200,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Bộ lọc nước sinh hoạt 9,000,000 10,700,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Xử lý nước giếng khoan có màu vàng, mùi tanh, thối 9,500,000 10,600,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước phèn 7,000,000 8,800,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Xử lý nước giếng khoan chung cư cho thuê 7,000,000 8,800,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Bình lọc nước tổng 4,200,000 4,800,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước giếng khoan 15,500,000 17,200,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước nhiễm phèn, nhiễm sắt tại Vạn Điểm 8,700,000 10,300,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Xử lý nước giếng khoan tại trường Quốc Tế - Hà Đông 33,000,000 38,700,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước giếng khoan 5,400,000 6,900,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Bộ lọc nước giếng khoan tại khu nghỉ dưỡng Ba Vì - Hà Nội 8,800,000 10,600,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Bộ lọc nước giếng khơi miệt vườn tại Hà Nội 16,600,000 18,100,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước đầu nguồn 9,000,000 10,800,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước nhiễm đá vôi tại Lương Sơn - Hòa Bình 9,000,000 10,800,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Cột lọc nước đầu nguồn 6,900,000 8,500,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước nhiễm đá vôi 16,500,000 19,300,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước thô đầu nguồn 6,200,000 6,700,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy Lọc Nước Tổng 16,500,000 17,900,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Thiết bị lọc nước đầu nguồn 26,000,000 28,900,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Xử lý cặn, váng trắng trong nước bằng công nghệ KalyxX Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống xử lý lọc nước máy sinh hoạt cs 2m3/h 6,000,000 6,700,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước tinh khiết uống trực tiếp 35,000,000 37,000,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước tổng biệt thự công suất 4-6m3/h 50,000,000 53,000,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc tổng đầu nguồn 2-3m3/h 11,200,000 12,100,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc tổng đầu nguồn 3 cột lọc công suất 3m3 9,500,000 10,300,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước tổng gia đình công suất 1-2m3/h 9,500,000 10,200,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt Biệt Thự 5m3/h 35,000,000 36,500,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Thiết bị lọc nước tổng sinh hoạt 18,200,000 19,100,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Lọc nước tổng đầu nguồn 4,200,000 4,700,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống xử lý nước giếng khoan gia đình cs 3m3/h 8,000,000 8,600,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống xử lý nước giếng khoan công suất 5m3/h 10,800,000 11,500,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Xử lý nước giếng khoan bằng bình inox phân tầng 7,000,000 7,700,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước nhiễm Phèn 9,500,000 11,300,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống xử lý nước giếng khoan sinh hoạt cs 1-3m3/h 15,000,000 16,000,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước đầu nguồn sân thượng cs 4m3/h 11,200,000 12,000,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống xử lý lọc nước đầu nguồn cs 4m3/h 37,000,000 38,100,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt 10,800,000 11,500,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước giếng khoan sinh hoạt 11,000,000 11,900,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi?

Nhắn tin Zalo
Gọi tư vấn

0904 999 285