CTY CỔ PHẦN XD&CN MÔI TRƯỜNG HÀ LÂN

Máy lọc nước tinh khiết (RO) gia đình

Máy lọc nước RO INATECH 6800 có 5 cấp lọc 2,700,000 3,450,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I có 6 cấp lọc 3,550,000 4,350,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I-DH có 6 cấp lọc với đồng hồ áp 3,850,000 4,700,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I có 7 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I có 8 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I có 9 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I-DH có 7 cấp lọc với đồng hồ áp Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I-DH có 8 cấp lọc với đồng hồ áp Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I-DH 6 cấp lọc, đồng hồ áp, vỏ kính cường lực Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6900 có 6 cấp lọc, vỏ kính cường lực 3,350,000 4,100,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800-I-DH có 9 cấp lọc với đồng hồ áp Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6900 có 6 cấp lọc (Màng Nano) 3,850,000 3,950,000 vnđ
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6900 có 7 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6900 có 8 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6900 có 9 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO 6 cấp lọc INATECH 6800-I vỏ kính cường lực Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800 có 6 cấp lọc (màng PH) Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800 có 6 cấp lọc (màng Nano) Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800 có 7 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800 có 8 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay
Máy lọc nước RO INATECH 6800 có 9 cấp lọc Liên hệ: 0904.999.285
 • GIẢM GIÁ SỐC TUẦN NÀY
Xem ngay

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi?

Nhắn tin Zalo
Gọi tư vấn

0904 999 285